IC and discrete parts list from NA19026C901 to NA32M

Back to parts letter: n list: 0


Part numberStockD/CManufactureDescription
NA19026C9017891212Fujitsu
NA1920C5537891212
NA1926C0117891212
NA1A4M7891212; 2008NecTO-92
NA1S2173/VL217S100002008
NA1TR87891212
NA1TR8/SAW7891212
NA1Z240/24100002008
NA2-4A7891212
NA2-5V32402Nec.
NA2-8A7891212
NA2-M2189702015Sunx
NA2-N1210000012; 2014; 2015Panasonic industrial automation sales; SunxSENSOR PROX 5M NPN 12CH 12-24VDC
NA2-N12-C51000002014Panasonic industrial automation salesSENSOR PROX 5M NPN 12CH 12-24VDC
NA2-N12-PN1000002014Panasonic industrial automation salesSENSOR PROX 5M PNP 12CH 12-24VDC
NA2-N12D189702015Sunx
NA2-N12P176902015Omron
NA2-N1610000012; 2014; 2015Panasonic industrial automation sales; SunxSENSOR PROX 16CH 5M 12-24VDC NPN
NA2-N16-C51000002014Panasonic industrial automation salesSENSOR PROX 16CH 5M 12-24VDC NPN
NA2-N16-PN1000002014Panasonic industrial automation salesSENSOR PROX 16CH 5M 12-24VDC PNP
NA2-N201000002014; 2015Panasonic industrial automation sales; SunxSENSOR PROX 20CH 5M 12-24VDC NPN
NA2-N20-C51000002014Panasonic industrial automation salesSENSOR PROX 20CH 5M 12-24VDC NPN
NA2-N20-PN1000002014Panasonic industrial automation salesSENSOR PROX 20CH 5M 12-24VDC PNP
NA2-N241000002014; 2015Panasonic industrial automation sales; SunxSENSOR PROX 24CH 5M 12-24VDC NPN
NA2-N24-C51000002014Panasonic industrial automation salesSENSOR PROX 24CH 5M 12-24VDC NPN
NA2-N24-PN1000002014Panasonic industrial automation salesSENSOR PROX 24CH 5M 12-24VDC PNP
NA2-N281000002014; 2015Panasonic industrial automation sales; SunxSENSOR PROX 28CH 5M 12-24VDC NPN
NA2-N28-C51000002014Panasonic industrial automation salesSENSOR PROX 28CH 5M 12-24VDC NPN
NA2-N28-PN1000002014Panasonic industrial automation salesSENSOR PROX 28CH 5M 12-24VDC PNP
NA2-N810000012; 2014; 2015Panasonic industrial automation sales; SunxSENSOR PROX 8CH 5M 12-24VDC NPN
NA2-N8-C51000002014Panasonic industrial automation salesSENSOR PROX 8CH 5M 12-24VDC NPN
NA2-N8-PN1000002014Panasonic industrial automation salesSENSOR PROX 8CH 5M 12-24VDC PNP
NA2-N8P198702015Sunx
NA2037891212; 2008; 2015N/a; On.
NA203107891212
NA20310-17891212
NA20310-TA-17891212
NA207C7891212
NA2107-2347891212
NA2107-3747891212
NA2126EA100002011
NA2137UA7891212burr-brownOriginalNew
NA214012A010007891212
NA214012AX017891212
NA215S7891212; 2008
NA216B6620COT-87891212; 2008
NA217AIDWTE41032014Sop; TiSOP; TIbr
NA21E4900
NA21E100002008
NA21E-30000..
NA21F4900
NA21F100002008
NA21F-30000..
NA21H4900
NA21H100002008
NA21H-30000..
NA21J7891212; 2008
NA21X100002008
NA21X100002008
NA21X-30000..
NA21Y100002008
NA21Y100002008
NA21Y-30000..
NA21Z100002008
NA21Z100002008
NA21Z-30000..
NA22002AA7891212
NA2200C-A-P2702012Neomagic
NA22E4900
NA22E100002008
NA22E-30000..
NA22EY7891212; 2008
NA22F4900
NA22F100002008
NA22F-30030..
NA22H4900
NA22H100002008
NA22H-30030..
NA22HPREFIXN420002016Pb-freeROSH & New
NA22X100002008
NA22X100002008
NA22X-30556..
NA22Y100002008
NA22Y100002008
NA22Y-30720..
NA22Z100002008
NA22Z100002008
NA22Z-30974..
NA24F32000..
NA24G32000..
NA24W-K7891205; 12; 13; 2002br; 2006; 2008; 2015Dip; Fuj; Takamisawa; Takamisawa/fujisubr; Takamisawa; takamisawa/; a.; uOobr
NA24W-K-0177891212
NA24W-K-D7891212; 2008
NA24W-K/24VDC7891212RelayTAKAMISAWA
NA24WK7891212; 2008
NA24WN-K7891212
NA2737891212
NA28F32700..
NA29767891212
NA2BBNC-D9B7891212
NA2F-D2B-TX73
NA2F-J-TX7891212
NA2F-PSC-Y2Z400002015Dominant
NA2FBNC7891212
NA2FBNC-UW7891212; 2008
NA2FBNC/W7891212
NA2FP7891212
NA2FP-UW7891212; 2008
NA2FP/W7891212
NA2FPMF7891212
NA2FPMF-POS82
NA2FPMF-UW7891212
NA2FPMM7891212
NA2FPMM-UW7891212; 2008
NA2FPMM/W7891212
NA2M-D0B-TX72
NA2M-D2B-TX73
NA2M-J-TX7891212
NA2MBNC7891212
NA2MBNC-UW7891212; 2008
NA2MBNC/W7891212
NA2MP7891212
NA2MP-UW7891212
NA2MPMF7891212
NA2MPMF-POS74
NA2MPMF-UW7891212
NA2MPMM7891212
NA2MPMM-UW7891212; 2008
NA2MPMM/W7891212
NA2N-1757891212SsopMIT
NA2S237-034100002008
NA3-3W-K-B057891212
NA3017891212; 2008Sot25
NA3101-0A7891212; 2008
NA3126.007891204; 12; 2008ThomsonQFP96
NA313007891203; 05-06; 12; 2006-2007br; 2008; 2012; 2015; 2016brDip-8; Harris; N/aDIP-8; DIP8br
NA31K4900
NA31K100002008
NA31K-33563..
NA31L4900
NA31L100002008
NA31L-33905..
NA31M4900
NA31M100002008
NA31M-34000..
NA31X100002008
NA31X100002008
NA31X-34050..
NA31XH100002008
NA31XI7891212; 2008Nsc.
NA31XJ7891212; 2008To92National
NA31Y7891212; 12-13; 2008; N/AbrNational/semiconductor; Ns; To-92NATIONAL/SEMICONDUCTOR; TO-92br
NA31Y100002008
NA31Y-34597..
NA31Z100002008
NA31Z100002008
NA31Z-35000..
NA32-Y7891212; 20080925AA
NA32050-W37891212
NA3221C7891212
NA3248NK7891202; 12; 2002; 2008brN/a; SDIP; N/Abr
NA32707891212; 2008; 94.; Dip-8l; N/aDIP; DIP8br
NA32K4900
NA32K100002008
NA32K-37500..
NA32L4900
NA32L100002008
NA32L-37500..
NA32M4900
NA32M100002008
 
0-C     D-L     M-R     S-Z