IC and discrete parts list from 1_5KE24A_23 to 1_5KE27A-TAP

Back to parts letter: 1 list: 0


Part numberStockD/CManufactureDescription
1.5KE24A/236128512
1.5KE24A/46128512
1.5KE24A/546128512
1.5KE24A/CA6128512; 2008
1.5KE24A/TB6128512Do201aeCOMON
1.5KE24ABULK6128512
1.5KE24AE3/TR133000013; 2014; call,60mins feedbackMicrosemi; Microsemi commercial components groupTVS DIODE 20.5VWM 33.2VC AXIAL
1.5KE24AE3546128512
1.5KE24AEA(ľO100002008
1.5KE24AG6128512; 13; 2008; call,60mins feedbackbrOnDO-201AA, DO-27, Axial
1.5KE24AHE3/546128512; 13; 2014; call,60mins feedbackbrVishay; Vishay semiconductor diodes divisionTVS DIODE 20.5VWM 33.2VC 1.5KE
1.5KE24AHE3/736128512; 13; 201412; Vishay; Vishay semiconductor diodes divisionTVS DIODE 20.5VWM 33.2VC 1.5KE
1.5KE24AL100002008
1.5KE24AM6128512
1.5KE24AMT6128512
1.5KE24APBF6128512
1.5KE24ARL46128512; 2008
1.5KE24ARL4G6128512; 13; 2008; 2015br; 2016; call,60mins feedbackOn; On semiconductor
1.5KE24AT6128512
1.5KE24AT/R6128512; 2008
1.5KE24ATR6128512
1.5KE24C6128512; 13; 2008; 2015br12; Littelfuse; Panjit/vishay/onDO-201AA, DO-27, Axial
1.5KE24C-E3/546128512; 13; 2014; call,60mins feedbackbrVishay; Vishay semiconductor diodes divisionDO-201AA, DO-27, Axial; TVS DIODE 19.4VWM 34.7VC 1.5KEbr
1.5KE24C-E3/736128512; 13; 2014; call,60mins feedbackbrVishay; Vishay semiconductor diodes divisionDO-201AA, DO-27, Axial; TVS DIODE 19.4VWM 34.7VC 1.5KEbr
1.5KE24CA23947712; 12-13; 13; 2008br; 2015; NA12; Comon; Do201ae; Littelfusebr; On; Panjit/vishay/on; StCOMON; DObr; DO-201AA, DO-27, Axial; DO-41br; DO201AD; DO201AEbr
1.5KE24CA(UST)100002008
1.5KE24CA-A6128512
1.5KE24CA-B6128512; 13; 201412; Diodes incorporated; LittelfuseDO-201AA, DO-27, Axial; TVS DIODE 20.5VWM 33.2VC DO201br
1.5KE24CA-E36128512
1.5KE24CA-E3/16128512; 2008
1.5KE24CA-E3/46128512; 2008
1.5KE24CA-E3/516128512; 2014Vishay semiconductor diodes divisionTVS DIODE 20.5VWM 33.2VC AXIAL
1.5KE24CA-E3/546128512; 13; 200812; VishayDO-201AA, DO-27, Axial
1.5KE24CA-E3/736128512; 13; 14; 2014br12; Vishay; Vishay semiconductor diodes divisionDO-201AD; TVS DIODE 20.5VWM 33.2VC 1.5KEbr
1.5KE24CA-G300002014Comchip technologyTVS DIODE 20.5VWM 33.2VC DO201
1.5KE24CA-HBA100002008
1.5KE24CA-LF6128512; 2008
1.5KE24CA-T6128512; 13; 200812; DiodesDO-201AA, DO-27, Axial
1.5KE24CA-TP6128512; 13; 201412; Micro commercial coDO-201AE, Axial; TVS DIODE 20.5VWM DO201AEbr
1.5KE24CA/16128512
1.5KE24CA/236128512
1.5KE24CA/46128512
1.5KE24CA/546128512; 13; 2014; call,60mins feedbackbrVishay; Vishay semiconductor diodes divisionTVS DIODE 20.5VWM 33.2VC 1.5KE
1.5KE24CA/TB6128512Do201aeCOMON
1.5KE24CAB6128512
1.5KE24CAE3/TR133000013; 2014; call,60mins feedbackMicrosemi; Microsemi commercial components groupTVS DIODE 20.5VWM 33.2VC AXIAL
1.5KE24CAE3236128512Vishay
1.5KE24CAE3546128512
1.5KE24CAEA(EO100002008
1.5KE24CAHE3/546128512; 13; 2014; call,60mins feedbackbrVishay; Vishay semiconductor diodes divisionTVS DIODE 20.5VWM 33.2VC 1.5KE
1.5KE24CAHE3/736128512; 13; 201412; Vishay; Vishay semiconductor diodes divisionTVS DIODE 20.5VWM 33.2VC 1.5KE
1.5KE24CAL100002008
1.5KE24CAPBF6128512; 2008
1.5KE24CARL46128512; 2008
1.5KE24CATR-LF100002008
1.5KE24CATRF6128512
1.5KE24CHE3/546128512; 13; 2014; call,60mins feedbackbrVishay; Vishay semiconductor diodes divisionDO-201AA, DO-27, Axial; TVS DIODE 19.4VWM 34.7VC 1.5KEbr
1.5KE24CHE3/736128512; 13; 2014; call,60mins feedbackbrVishay; Vishay semiconductor diodes divisionDO-201AA, DO-27, Axial; TVS DIODE 19.4VWM 34.7VC 1.5KEbr
1.5KE24CL100002008
1.5KE24HE3/546128512; 13; 2014; call,60mins feedbackbrVishay; Vishay semiconductor diodes divisionDO-201AA, DO-27, Axial; TVS DIODE 19.4VWM 34.7VC 1.5KEbr
1.5KE24HE3/736128512; 13; 2014; call,60mins feedbackbrVishay; Vishay semiconductor diodes divisionDO-201AA, DO-27, Axial; TVS DIODE 19.4VWM 34.7VC 1.5KEbr
1.5KE24L100002008
1.5KE24P6128512
1.5KE256128512
1.5KE2506128512; 13; 2008; 2015br12; Littelfuse; Panjit/vishay/onDO-201AA, DO-27, Axial
1.5KE250-E3/546128512; 13; 2014; call,60mins feedbackbrVishay; Vishay semiconductor diodes divisionDO-201AA, DO-27, Axial; TVS DIODE 202VWM 360VC 1.5KEbr
1.5KE250-E3/736128512; 13; 2014; call,60mins feedbackbrVishay; Vishay semiconductor diodes divisionDO-201AA, DO-27, Axial; TVS DIODE 202VWM 360VC 1.5KEbr
1.5KE250A85000012; 13; 2008; 2015br; 2016; NA12; Comon; Do201ae; Littelfusebr; On semi; On semiconductor; Panjit/vishay/on; StbrCOMON; DObr; DO-201AA, DO-27, Axial; DO201AEbr; MOSORB-2
1.5KE250A(CA)100002008
1.5KE250A-A6128512
1.5KE250A-B6128512; 2014Diodes incorporatedTVS DIODE 214VWM 344VC DO201A
1.5KE250A-E36128512; 2008
1.5KE250A-E3/16128512; 2008
1.5KE250A-E3/46128512; 2008
1.5KE250A-E3/516128512; 2008
1.5KE250A-E3/541768713Vishay
1.5KE250A-E3/736128512; 13; 2014; 2015br; call,60mins feedbackDo-201; Vishay; Vishay semiconductor diodes division; VishaymasbrDO-201; TVS DIODE 214VWM 344VC 1.5KEbr; VISHAYMAS
1.5KE250A-HBA100002008
1.5KE250A-LF6128512; 2008
1.5KE250A-S6128512; 2008ComonDO201AD
1.5KE250A-T6128512; 13; 2014; call,60mins feedbackbrDiodes; Diodes incorporatedTVS DIODE 214VWM 344VC DO201A
1.5KE250A-TP6128512; 13; 201412; Micro commercial coDO-201AE, Axial; TVS DIODE 214VWM 344VC DO201AEbr
1.5KE250A-TR9600Liteon
1.5KE250A/16128512; 2008
1.5KE250A/46128512; 2008
1.5KE250A/546128512
1.5KE250A/CA6128512; 2008
1.5KE250A/TB6128512Do201aeCOMON
1.5KE250AB6128512
1.5KE250ABDISTD6128512; 2008
1.5KE250AE3/TR133000013; 2014; call,60mins feedbackMicrosemi; Microsemi commercial components groupTVS DIODE 214VWM 344VC AXIAL
1.5KE250AG6128512; 13; 2008; call,60mins feedbackbrOnDO-201AA, DO-27, Axial
1.5KE250AL100002008
1.5KE250APBF6128512; 2008
1.5KE250APKG736128512
1.5KE250AR06128512
1.5KE250ARL6128512; 13; 2014; call,60mins feedbackbrSt; StmicroelectronicsDO-201AA, DO-27, Axial; TVS DIODE 213VWM 442VC DO201br
1.5KE250ARL46128512; 2008
1.5KE250ARL4G6128512
1.5KE250ATR6128512
1.5KE250ATR-LF100002008
1.5KE250ATRF6128512
1.5KE250C6128512; 13; 200812; LittelfuseDO-201AA, DO-27, Axial
1.5KE250C-E3/546128512; 13; 2008; call,60mins feedbackbrVishayDO-201AA, DO-27, Axial
1.5KE250C-E3/736128512; 13; 2014; call,60mins feedbackbrVishay; Vishay semiconductor diodes divisionDO-201AA, DO-27, Axial; TVS DIODE 202VWM 360VC 1.5KEbr
1.5KE250CA21238512; 13; 2008; 2015br; NAComon; Do201ae; Littelfuse; N/abr; St; StmCOMON; DObr; DO-201AA, DO-27, Axial; DO201ADbr; DO201AE
1.5KE250CA-B6128512; 13; 200812; LittelfuseDO-201AA, DO-27, Axial
1.5KE250CA-E36128512
1.5KE250CA-E3/16128512; 2008
1.5KE250CA-E3/236128512
1.5KE250CA-E3/46128512; 2008
1.5KE250CA-E3/51300002014Vishay semiconductor diodes divisionTVS DIODE 214VWM 344VC AXIAL
1.5KE250CA-E3/541638713Vishay
1.5KE250CA-E3/736128512; 13; 14; 2014br; call,60mins feedbackDo-201ad; Vishay; Vishay semiconductor diodes divisionDO-201AD; TVS DIODE 214VWM 344VC 1.5KEbr; VISHAY
1.5KE250CA-HBA100002008
1.5KE250CA-LF6128512; 2008
1.5KE250CA-T6128512; 13; 2014; call,60mins feedbackbrDiodes; Diodes incorporatedTVS DIODE 214VWM 344VC DO201A
1.5KE250CA-TP6128512; 13; 201412; Micro commercial coDO-201AE, Axial; TVS DIODE 214VWM 344VC DO201AEbr
1.5KE250CA-TR6128512
1.5KE250CA/16128512
1.5KE250CA/23100002008
1.5KE250CA/46128512Vishay
1.5KE250CA/546128512
1.5KE250CA/TB6128512Do201aeCOMON
1.5KE250CAA100002008
1.5KE250CAB6128512
1.5KE250CADO2016128512
1.5KE250CAE3/TR133000013; 2014; call,60mins feedbackMicrosemi; Microsemi commercial components groupTVS DIODE 214VWM 344VC AXIAL
1.5KE250CAE3546128512
1.5KE250CAL100002008
1.5KE250CAPBF6128512; 2008
1.5KE250CAR06128512Taiwan semiconductor
1.5KE250CARL6128512; 13; 201412; St; Stm; StmicroelectronicsbrDO-201AA, DO-27, Axial; TVS DIODE 213VWM 442VC DO201br; new and original
1.5KE250CARL46128512; 2008MOTOROLA
1.5KE250CAS6128512; 2008
1.5KE250CAT/B6128512
1.5KE250CATB100002008
1.5KE250CATR-LF100002008
1.5KE250CATRF6128512
1.5KE250CL100002008
1.5KE250CP6128512
1.5KE250L100002008
1.5KE250P6128512; 2008Stm
1.5KE26A6128512; 2008
1.5KE26A-E36128512
1.5KE26ARL4100002008
1.5KE26CA6128512; 2008
1.5KE26CARL4100002008
1.5KE276128512; 13; 2008; 2013br; 2015; 201612; Littelfuse; N/a; Panjit/vishay/onbrDIP; DO-201AA, DO-27, Axialbr; Original new
1.5KE27-E3/546128512; 13; 2014; call,60mins feedbackbrVishay; Vishay semiconductor diodes divisionDO-201AA, DO-27, Axial; TVS DIODE 21.8VWM 39.1VC 1.5KEbr
1.5KE27-E3/736128512; 13; 2014; call,60mins feedbackbrVishay; Vishay semiconductor diodes divisionDO-201AA, DO-27, Axial; TVS DIODE 21.8VWM 39.1VC 1.5KEbr
1.5KE270A6128512
1.5KE270A(CA)100002008
1.5KE270AEA(ľO100002008
1.5KE270CA6128512
1.5KE270CAEA(EO100002008
1.5KE27A25541709; 12; 12-13; 13br; 2008; 2015; DC01; NAbrComon; Do201ae; Gi; Hyebr; Littelfuse; Panjit/vishay/on; St; VishaybrCOMON; DC01br; DO; DO-201AA, DO-27, Axialbr; DO-41; DO201ADbr; DO201AE; new&originalbr
1.5KE27A(CA)100002008
1.5KE27A-138051206Diodes; Do-201aDIODES; DO-201Abr
1.5KE27A-B6128512; 13; 201412; Diodes incorporated; LittelfuseDO-201AA, DO-27, Axial; TVS DIODE 23.1VWM 37.5VC DO201br
1.5KE27A-E36128512
1.5KE27A-E3/16128512; 2008
1.5KE27A-E3/46128512; 2008
1.5KE27A-E3/516128512; 2008
1.5KE27A-E3/54612850516; 12; 13; 2008br; 201512; Do201; VishayDO-201AA, DO-27, Axial; DO-201ADbr; VISHAY
1.5KE27A-E3/736128512; 13; 201412; Vishay; Vishay semiconductor diodes divisionTVS DIODE 23.1VWM 37.5VC 1.5KE
1.5KE27A-LF6128512; 2008
1.5KE27A-RL46128512
1.5KE27A-T6128511; 12; 13; 2008br12; DiodesDO-201AA, DO-27, Axial
1.5KE27A-TAP6128512
 
0-C     D-L     M-R     S-Z