IC and discrete parts list from 1_5KE150AEA_ľO to 1_5KE160A_TB

Back to parts letter: 1 list: 0


Part numberStockD/CManufactureDescription
1.5KE150AEA(ľO100002008
1.5KE150AG6128512; 2008
1.5KE150AHE3/546128512; 13; 201412; Vishay; Vishay semiconductor diodes divisionTVS DIODE 128VWM 207VC 1.5KE
1.5KE150AHE3/736128512; 13; 201412; Vishay; Vishay semiconductor diodes divisionTVS DIODE 128VWM 207VC 1.5KE
1.5KE150AL100002008
1.5KE150APBF6128512; 2008
1.5KE150APKG736128512
1.5KE150ARL6128512; 2008
1.5KE150ARL46128512; 2008
1.5KE150ARL4G6128512
1.5KE150ATR6128512
1.5KE150C6128512; 13; 2008; 2015br12; Littelfuse; Panjit/vishay/onDO-201AA, DO-27, Axial
1.5KE150C-E3/546128512; 13; 2014; call,60mins feedbackbrVishay; Vishay semiconductor diodes divisionDO-201AA, DO-27, Axial; TVS DIODE 121VWM 215VC 1.5KEbr
1.5KE150C-E3/736128512; 13; 2014; call,60mins feedbackbrVishay; Vishay semiconductor diodes divisionDO-201AA, DO-27, Axial; TVS DIODE 121VWM 215VC 1.5KEbr
1.5KE150CA100002008
1.5KE150CA17537512; 13; 2008; 2015br; NAComon; Do201ae; Hye; Littelfusebr; Panjit/vishay/on; StCOMON; DObr; DO-201AA, DO-27, Axial; DO201ADbr; DO201AE
1.5KE150CA(DO-27)100002008
1.5KE150CA-B6128512; 13; 201412; Diodes incorporated; LittelfuseDO-201AA, DO-27, Axial; TVS DIODE 128VWM 207VC DO201br
1.5KE150CA-E36128512; 2008
1.5KE150CA-E3/16128512; 2008
1.5KE150CA-E3/46128512; 2008
1.5KE150CA-E3/51300002014Vishay semiconductor diodes divisionTVS DIODE 128VWM 207VC AXIAL
1.5KE150CA-E3/541500013Vishay
1.5KE150CA-E3/736128512; 13; 14; 2014br12; Do-201; Vishay; Vishay semiconductor diodes divisionbrDO-201; TVS DIODE 128VWM 207VC 1.5KEbr; VISHAY
1.5KE150CA-G300002014Comchip technologyTVS DIODE 128VWM 207VC DO20
1.5KE150CA-HBA100002008
1.5KE150CA-T6128512; 13; 200812; DiodesDO-201AA, DO-27, Axial
1.5KE150CA-TP6128512; 13; 2014Micro commercial coDO-201AE, Axial; TVS DIODE 128VWM 207VC DO201AEbr
1.5KE150CA/46128512
1.5KE150CA/546128512
1.5KE150CA/TB6128512Do201aeCOMON
1.5KE150CABUL100002008
1.5KE150CAE3/TR133000013; 2014; call,60mins feedbackMicrosemi; Microsemi commercial components groupTVS DIODE 128VWM 207VC AXIAL
1.5KE150CAE3546128512
1.5KE150CAEA(EO6128512; 2008
1.5KE150CAHE3/546128512; 13; 2014; call,60mins feedbackbrVishay; Vishay semiconductor diodes divisionTVS DIODE 128VWM 207VC 1.5KE
1.5KE150CAHE3/736128512; 13; 201412; Vishay; Vishay semiconductor diodes divisionTVS DIODE 128VWM 207VC 1.5KE
1.5KE150CAL100002008
1.5KE150CAPBF6128512; 2008
1.5KE150CARL6128512
1.5KE150CARL46128512; 2008
1.5KE150CAT6128512
1.5KE150CAT/R100002008
1.5KE150CAT/R6128512
1.5KE150CATR-LF100002008
1.5KE150CATRF6128512
1.5KE150CHE3/546128512; 13; 2014; call,60mins feedbackbrVishay; Vishay semiconductor diodes divisionDO-201AA, DO-27, Axial; TVS DIODE 121VWM 215VC 1.5KEbr
1.5KE150CHE3/736128512; 13; 2014; call,60mins feedbackbrVishay; Vishay semiconductor diodes divisionDO-201AA, DO-27, Axial; TVS DIODE 121VWM 215VC 1.5KEbr
1.5KE150CL100002008
1.5KE150CP6128512; 2008
1.5KE150CPRL6128512
1.5KE150HE3/546128512; 13; 2014; call,60mins feedbackbrVishay; Vishay semiconductor diodes divisionDO-201AA, DO-27, Axial; TVS DIODE 121VWM 215VC 1.5KEbr
1.5KE150HE3/736128512; 13; 2014; call,60mins feedbackbrVishay; Vishay semiconductor diodes divisionDO-201AA, DO-27, Axial; TVS DIODE 121VWM 215VC 1.5KEbr
1.5KE150L100002008
1.5KE150P6128512
1.5KE15A100002008
1.5KE15A85000012; 13; 2008; 2015br; 2015; 201612; 2013; Hb; Littelfusebr; On semiconductor; Panjit/vishay/on; Stm; VishaybrDO-201AA, DO-27, Axial; DO-201ADbr; DO201AD; MOSORB-2br
1.5KE15A(CA)100002008
1.5KE15A-AP6128512
1.5KE15A-B6128512; 2014Diodes incorporatedTVS DIODE 12.8VWM 21.2VC DO201
1.5KE15A-E36128512
1.5KE15A-E3/16128512; 2008
1.5KE15A-E3/46128512; 2008
1.5KE15A-E3/516128512; 2014Vishay semiconductor diodes divisionTVS DIODE 12.8VWM 21.2VC AXIAL
1.5KE15A-E3/546128512; 13; 200812; Gs; VishayDO-201AA, DO-27, Axial; new and originalbr
1.5KE15A-E3/736128512; 13; 14; 2014br; 201512; Do-201ad; Vishay; Vishay semiconductor diodes divisionbrDO-201; TVS DIODE 12.8VWM 21.2VC 1.5KEbr; VISHAY
1.5KE15A-HBA100002008
1.5KE15A-LF6128512; 2008
1.5KE15A-T6128512; 1214; 13; 2008br; 201512; Diodes; Do-201aDIODES; DO-201Abr; DO-201AA, DO-27, Axial
1.5KE15A-TP6128512; 13; 2014Micro commercial coDO-201AE, Axial; TVS DIODE 12.8VWM DO201AEbr
1.5KE15A/16128512; 2008
1.5KE15A/46128512
1.5KE15A/546128512; 13; 2014; call,60mins feedbackbrVishay; Vishay semiconductor diodes divisionTVS DIODE 12.8VWM 21.2VC 1.5KE
1.5KE15A/CA6128512; 2008
1.5KE15A/TB6128512Do201aeCOMON
1.5KE15A46128512
1.5KE15ADO2016128512
1.5KE15AE3/TR133000013; 2014; call,60mins feedbackMicrosemi; Microsemi commercial components groupTVS DIODE 12.8VWM 21.2VC AXIAL
1.5KE15AE3546128512
1.5KE15AEA(ľO100002008
1.5KE15AG6128512; 13; 2008; 2016br12; On; On semiconductorDO-201AA, DO-27, Axial; Original newbr
1.5KE15AHE3/546128512; 13; 201412; Vishay; Vishay semiconductor diodes divisionTVS DIODE 12.8VWM 21.2VC 1.5KE
1.5KE15AHE3/736128512; 13; 201412; Vishay; Vishay semiconductor diodes divisionTVS DIODE 12.8VWM 21.2VC 1.5KE
1.5KE15AL100002008
1.5KE15AMOT6128512
1.5KE15APBF6128512; 2008
1.5KE15AR06128512
1.5KE15ARL6128512; 13; 2014; call,60mins feedbackbrSt; StmicroelectronicsST; TVS DIODE 12.8VWM 27.2VC DO201br
1.5KE15ARL46128512; 13; 2008; call,60mins feedbackbrOnDO-201AA, DO-27, Axial
1.5KE15ARL4G6128512; 13; 2008; 2016br; call,60mins feedbackOn; On semiconductorOriginal new
1.5KE15AS6128512; 2008
1.5KE15AT6128512
1.5KE15AT/B100002008
1.5KE15AT/B6128512
1.5KE15ATB100002008
1.5KE15ATR6128512; 2008
1.5KE15ATR-LF100002008
1.5KE15C6128512; 13; 2008; 2015br12; General semi; Littelfuse; Panjit/vishay/onbrDO-201AA, DO-27, Axial
1.5KE15C-E3/546128512; 13; 2014; call,60mins feedbackbrVishay; Vishay semiconductor diodes divisionDO-201AA, DO-27, Axial; TVS DIODE 12.1VWM 22VC 1.5KEbr
1.5KE15C-E3/736128512; 13; 2014; call,60mins feedbackbrVishay; Vishay semiconductor diodes divisionDO-201AA, DO-27, Axial; TVS DIODE 12.1VWM 22VC 1.5KEbr
1.5KE15C/236128512
1.5KE15CA31990912; 13; 2008; 2015br; 2016; 244; DC99; call,60mins feedbackbr2013; Comon; Do-201; Gsbr; N/a; Panjit/vishay/on; St; VisbrDC99; DO-201br; DO-201AA, DO-27, Axial; DO201ADbr; Original & new; STbr
1.5KE15CA(FAGOR)100002008
1.5KE15CA-06100002008
1.5KE15CA-A6128512
1.5KE15CA-B6128512; 13; 201412; Diodes incorporated; LittelfuseDO-201AA, DO-27, Axial; TVS DIODE 12.8VWM 21.2VC DO201br
1.5KE15CA-E36128512
1.5KE15CA-E3/16128512; 2008
1.5KE15CA-E3/236128512
1.5KE15CA-E3/46128512; 2008
1.5KE15CA-E3/516128512; 2014Gs; Vishay semiconductor diodes divisionTVS DIODE 12.8VWM 21.2VC AXIAL; new and originalbr
1.5KE15CA-E3/546128512; 13; 200812; Gs; Vishaynew and original
1.5KE15CA-E3/736128512; 13; 14; 15br; 2014; call,60mins feedbackDo-201ad; Vishay; Vishay semiconductor diodes divisionDO-201AD; TVS DIODE 12.8VWM 21.2VC 1.5KEbr; VISHAY
1.5KE15CA-LF6128512; 2008
1.5KE15CA-T6128512; 13; 200812; DiodesDO-201AA, DO-27, Axial
1.5KE15CA-TP6128512; 13; 2014Micro commercial coDO-201AE, Axial; TVS DIODE 12.8VWM DO201AEbr
1.5KE15CA/16128512
1.5KE15CA/1.5KE18A6128512
1.5KE15CA/236128512
1.5KE15CA/46128512
1.5KE15CA/546128512
1.5KE15CA/TB6128512Do201aeCOMON
1.5KE15CA46128512
1.5KE15CAE3/TR133000013; 2014; call,60mins feedbackMicrosemi; Microsemi commercial components groupTVS DIODE 12.8VWM 21.2VC AXIAL
1.5KE15CAE3546128512
1.5KE15CAEA(EO100002008
1.5KE15CAHE3/546128512; 13; 2014; call,60mins feedbackbrVishay; Vishay semiconductor diodes divisionTVS DIODE 12.8VWM 21.2VC 1.5KE
1.5KE15CAHE3/736128512; 13; 2014; call,60mins feedbackbrVishay; Vishay semiconductor diodes divisionTVS DIODE 12.8VWM 21.2VC 1.5KE
1.5KE15CAL100002008
1.5KE15CAPBF6128512
1.5KE15CAR06128512
1.5KE15CARL6128512; 13; 200812; StDO-201AA, DO-27, Axial
1.5KE15CARL46128512; 2008
1.5KE15CATB100002008
1.5KE15CATR6128512
1.5KE15CATR-LF100002008
1.5KE15CATRF6128512
1.5KE15CHE3/546128512; 13; 2014; call,60mins feedbackbrVishay; Vishay semiconductor diodes divisionDO-201AA, DO-27, Axial; TVS DIODE 12.1VWM 22VC 1.5KEbr
1.5KE15CHE3/736128512; 13; 2014; call,60mins feedbackbrVishay; Vishay semiconductor diodes divisionDO-201AA, DO-27, Axial; TVS DIODE 12.1VWM 22VC 1.5KEbr
1.5KE15CL100002008
1.5KE15CP6128512
1.5KE15HE3/546128512; 13; 2014; call,60mins feedbackbrVishay; Vishay semiconductor diodes divisionDO-201AA, DO-27, Axial; TVS DIODE 12.1VWM 22VC 1.5KEbr
1.5KE15HE3/736128512; 13; 2014; call,60mins feedbackbrVishay; Vishay semiconductor diodes divisionDO-201AA, DO-27, Axial; TVS DIODE 12.1VWM 22VC 1.5KEbr
1.5KE15L100002008
1.5KE15P6128512
1.5KE166128512; 13; 2008; 2015br12; Littelfuse; Panjit/vishay/onDIP; DO-201AA, DO-27, Axialbr
1.5KE16-E3/546128512; 13; 2014; call,60mins feedbackbrVishay; Vishay semiconductor diodes divisionDO-201AA, DO-27, Axial; TVS DIODE 12.9VWM 23.5VC 1.5KEbr
1.5KE16-E3/736128512; 13; 2014; call,60mins feedbackbrVishay; Vishay semiconductor diodes divisionDO-201AA, DO-27, Axial; TVS DIODE 12.9VWM 23.5VC 1.5KEbr
1.5KE1606128512; 13; 2008; 2015br12; Littelfuse; Panjit/vishay/onDIP; DO-201AA, DO-27, Axialbr
1.5KE160-E3/546128512; 13; 2014; call,60mins feedbackbrVishay; Vishay semiconductor diodes divisionDO-201AA, DO-27, Axial; TVS DIODE 130VWM 230VC 1.5KEbr
1.5KE160-E3/736128512; 13; 2014; call,60mins feedbackbrVishay; Vishay semiconductor diodes divisionDO-201AA, DO-27, Axial; TVS DIODE 130VWM 230VC 1.5KEbr
1.5KE160-TR6128512; 2008
1.5KE160A17582712; 13; 2008; 2015br; NA12; Comon; Do201ae; Littelfusebr; Panjit/vishay/onCOMON; DO-201AA, DO-27, Axialbr; DO201AD; DO201AEbr
1.5KE160A(CA)100002008
1.5KE160A-B6128512; 13; 201412; Diodes incorporated; LittelfuseDO-201AA, DO-27, Axial; TVS DIODE 136VWM 219VC DO201Abr
1.5KE160A-BULK6128512
1.5KE160A-E36128512
1.5KE160A-E3/16128512; 2008
1.5KE160A-E3/46128512; 2008
1.5KE160A-E3/516128512; 2008
1.5KE160A-E3/546128512; 13; 200812; Vishay
1.5KE160A-E3/736128512; 13; 14; 2014br; 201512; Do-201; Vishay; Vishay semiconductor diodes divisionbrDO-201; TVS DIODE 136VWM 219VC 1.5KEbr; VISHAY
1.5KE160A-HBA100002008
1.5KE160A-LF6128512; 2008
1.5KE160A-T6128512; 13; 201412; Diodes; Diodes incorporatedTVS DIODE 136VWM 219VC DO201A
1.5KE160A/16128512
1.5KE160A/46128512
1.5KE160A/546128512
1.5KE160A/CA6128512; 2008
1.5KE160A/TB6128512Do201aeCOMON
 
0-C     D-L     M-R     S-Z